Tilbage til Poros.dk  

 

 

Poseidons tempel på Kalaureia

 Poseidons tempel på Kalaureia kan dateres tilbage til mindst den anden halvdel af det 8. århundrede før Kristi fødsel eller til ca. 750 før Kristi fødsel. På denne tid blev der bygget store templer over hele den hellenske verden.

Men historien i dette område tager sin begyndelse allerede omkring enden af den neolitiske periode ca. 3000 før Kristi fødsel. Beviserne er svage men de er der i form af potteskår fra keramik fundet ved udgravningerne. Det er tydeligt at der levede mennesker her i hele den forhistoriske tid frem til indvielsen af stedet som tempel.

 Forfatteren Demosthenes søgte tilflugt her og tog gift og døde i templet i 322 før Kristi fødsel.

 Udgravningerne i Poseidons tempel blev påbegyndt i 1894 af de 2 svenske stipendiater Sam Wide og Lennart Kjellberg, som udgravede de fundamenter til de store bygninger som stadig ses i dag. Det meste af overbygningerne var allerede dengang forsvundet. Fordi templet i århundreder var blevet brugt som stenbrud, ikke kun for folkene på Poros. Men også for håndværkere fra de andre øer omkring den Saroniske bugt.

 Den engelske rejsende Richard Chandler kom hertil i 1760’erne og han beretter hvordan lokale stenhuggere havde travlt på stedet, med at flække de store sten til mindre stykker, som æslerne kunne bære ned til havnen i Vayonia bugten, som også var oldtidens havn. Her ventede skibe på at transportere dem til Hydra, hvor der på det tidspunkt blev bygget et stort kloster.

 I 1997 genoptog det svenske institut i Athen de gamle udgravninger og iværksatte et omfattende program, som havde til formål, dels at udforske stedet og dels at gøre området mere attraktivt for besøgende. En omfattende oprydning blev foretaget, og i 2003 besluttede Den Svenske Nationalbanks fond at finansiere et treårigt forskningsprogram hvis overordnede formål er at studere dagliglivet i templet, miljøet omkring det, og dets placering i området.

 Forskningsprogrammet omfatter 2 år af omfattende systematisk udgravning hvor man studerer de 2 store bygninger C & D i det sydøstlige hjørne og konservering af stedet ifølge den græske lov om antikviteter. Alt arbejde på stedet bliver dokumenteret i GIS (Geografisk informations system) som samler al information om bygningerne og finder sammenhængen med lignende bygninger i en database, med det formål at samle information om hvordan stedet fungerede gennem antikken. Alle organiske efterladenskaber, som f.eks. dyreknogler, forskellige frø, landsnegle og muslingeskaller, som bliver fundet i de forskellige tidslag i jorden vil blive undersøgt for at fortælle os hvad folkene som kom her ofrede, ikke kun til Poseidon, men også til andre guder som blev dyrket i templet.

Det vil også blive undersøgt hvordan dem som kom her for at få beskyttelse mod politisk forfølgelse levede og hvad de brugte, hvem de var og hvor de kom fra.

 Templet fungerede som et vigtigt tilflugtssted, og var fødestedet for en religiøs bevægelse. Vi har nu en enestående mulighed for at finde ud af hvordan sådant et tempel fungerede. De fleste af de store græske templer blev udgravet for længe siden, hvor mulighederne for at udforske fundene med brug af naturvidenskab ikke fandtes. Nu har vi rådighed over en hel række af analysemetoder til at undersøge fund, som det ikke engang havde været muligt at få op af jorden for bare et århundrede siden.

 Indtil nu har bygning C ikke afsløret meget der kan fastslå dens alder og funktion, mens det modsatte er tilfældet med bygning D. Den er bygget på en stor terrasse med vægge af store groft tilhuggede kalkstensblokke, som kan ses af de besøgende fra vejen.

 Bygningen må have haft stor betydning og rummet en kult for en gud eller gudinde som vi ikke kender. Den har mindst to spisesale og i den østlige del et alter, som var placeret i en lille indergård. I en af spisesalene tyder de flade sten i midten af gulvet på at her blev transportable ildsteder til at tilberede mad i båret ind i rummet. Langs væggene har der været komfortable bænke for at have siddepladser til dem som tog del i offermåltidet.

I gulvlagene er der fundet fragmenter af små og store madlavningspotter, drikkekar og dyreknogler der viser resterne af et måltid.

Samlingsstedet hvor maden blev tilberedt i potter og ikke blev grillet på spyd tyder på at guddommen som blev dyrket dette sted måske var kvindelig.

I 2003 blev et stort område med de samme typer rester fundet i det sydvestlige hjørne af bygning D    


Tilbage til Poros.dk

En udflugt på Poros, kan være en tur op til Poseidon Tempelet, hvor man kan se resterne  fra tempelets storhedstid (6. årh. f. kr)
Der er flere muligheder for, at komme op til Poseidon Tempel, man kan tage en taxi, cykle, gå fra Kanalli på ca. 1 time, eller i højsommeren også gøres med  det lille tog, som starte ved færgehavnen og kører via udsigts punkter til Poseidon Tempelet, men vær sikker, med en aftale, at det kommer igen sener, og tager jer med ned igen, eller ring til taxi 00302298023003, sidst vi gjorde det, kostede det ca. 10 €.